Prywatność - Bożena Gruda

Przejdź do treści

Menu główne:

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa do pobrania w formacie docx >> tutaj
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informuję, że podane przez Pana/Panią, w związku ze współpracą biznesową, dane osobowe – takie jak imię (imiona) i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, nazwa (firma) działalności gospodarczej – będą przetwarzane i administrowane przez panią Bożenę Grudę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NZOZ – PORADNIA STOMATOLOGICZNA Bożena Gruda z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Armii Krajowej 59/5, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361015866, REGON: 750442190 do celów związanych z wymianą korespondencji elektronicznej. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi kontakt drogą elektroniczną.

Posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane najdłużej do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.

Przewidujemy powierzenie Pana/Pani danych osobowych podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi informatyczne – w zakresie niezbędnym do świadczenia tychże usług.

    
INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że działając jako NZOZ – Poradnia Stomatologiczna Bożena Gruda wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych w osobie radcy prawnego Małgorzaty Maciejewskiej z siedzibą w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod numerem telefonu 517-562-083 lub mailowo pod adresem m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl
Osoby, których dane dotyczą, mogą się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących.
Armii Krajowej 59/5, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 79 13, kom. +48 512 178 714
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego