Implanty - Bożena Gruda

Przejdź do treści

Menu główne:

EDUKACJA
IMPLANTY
Utrata każdego zęba ma wpływ nie tylko na zęby sąsiadujące czy przeciwstawne. Brak zębów często prowadzi do schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego oraz zmian w układzie nerwowo-mięśniowym karku i szyi. Zmienia się także układ ust i wygląd policzków.
Organizm próbuje zamknąć powstałe luki poprzez przesuwanie i wysuwanie zębów. Kość, na którą nie działają fizjologiczne siły żucia zanika, staje się cieńsza i niższa, czyli mniej wartościowa pod względem kształtu jaki i budowy. A to powoduje trudności w odtworzeniu utraconych zębów.
Idealnym rozwiązaniem byłby powrót do własnego uzębienia. W takiej sytuacji najlepszym sposobem leczenia braków zębowych są implanty zębowe. Metoda ta jest najbardziej fizjologiczna i sprawdzona, oraz używana powszechnie od ponad 50 lat.  
Co to jest implant zębowy?
Implant zęba to sztuczny zamiennik korzenia zębowego. Współcześnie implanty są zbudowane ze stopów tytanu i mają kształt zbliżony do walca o porowatej, gwintowanej powierzchni. Zadaniem wszczepionego implantu jest jego trwałe połączenie z kością zwane osteointegracją, oraz przenoszenie sił żucia bezpośrednio na kość.
Implant zębowy z powodzeniem zastępuje brakujący ząb.
Jaki implant wybrać?
Często dzwoniąc do gabinetów w którym chcemy poddać się zabiegowi implantacji dowiadujemy się o nazwie producenta implantu. Sytuację można porównać do rynku motoryzacyjnego na którym występuje wielu producentów i oferowanych jest wiele modeli pojazdów – implantów. Nasz lekarz prowadzący powinien być tą osobą, która dokona wyboru implantu biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania i potrzeby. Są bowiem już na rynku zarówno metody jak i implanty pozwalające skrócić czas potrzebny do pełnej odbudowy brakującego zęba lub zalecane szczególnie u osób z tzw. grupy podwyższonego ryzyka, do których zaliczamy chorych na cukrzycę, osteoporozę czy palaczy. Pamiętajmy, że lekarz powinien dokonać ostatecznie wyboru implantów.
Jakie są etapy leczenia implantologicznego?
Pierwsza wizyta to zazwyczaj konsultacja. Lekarz po zebraniu ogólnego wywiadu sprawdza stan uzębienia pacjenta i ocenia możliwości odbudowy braków zębowych za pomocą implantów. Badaniem podstawowym, niezbędnym do zaplanowania leczenia, jest RTG pantomograficzne.
Czasami lekarz implantolog może skierować pacjenta na badania dodatkowe, np. tomografię komputerową czy densytometrię kości. Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji wspólnie z pacjentem ustalamy jego plan leczenia.
Zabieg implantacji, czyli umieszczenia implantu w kości, jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Jest to zabieg bezbolesny, wykonywany w sposób niezwykle delikatny. Po zabiegu pacjent otrzymuje od lekarza zalecenia odnośnie dalszego postępowania. Nie różnią się one znacząco od postępowania po innym zabiegu chirurgicznym w jamie ustnej, np. po usunięciu zęba.
Wizyta kontrolna odbywa się zazwyczaj w 10-14 dobie po zabiegu. Protetykę (korony, mosty, protezy) na implancie wykonuje się przeważnie w okresie od 2 do 6 miesięcy po zabiegu implantacji. W niektórych przypadkach istnieje możliwość natychmiastowego obciążenia implantów pracą protetyczną.
Czy w każdym przypadku można wszczepić implant?
Niestety nie. Przede wszystkim przeciwwskazaniem może być ogólny stan zdrowia. Jednak najczęstszym powodem odstąpienia od implantacji jest brak kości o odpowiedniej jakości potrzebnej do umieszczenia implantu.
Jeżeli, z powodów zdrowotnych, stanów zapalnych, czy też długiego czasu od momentu utraty zęba dojdzie do zaniku tkanki kostnej to implantacje mogą być niemożliwe lub będą wymagały odbudowy kości. Może to znacznie przedłużyć proces leczenia. Dlatego ważne jest, aby uzupełnić brakujący ząb jak najszybciej po jego utracie.
Przyjęto, że proces zaniku bezzębnego wyrostka o wymiarze poprzecznym i podłużnym rozpoczyna się po 3 miesiącach od ekstrakcji. Zanikanie kości to cecha indywidualna, uzależniona od genów pacjenta, wieku, stanu zdrowia itd. Oczywiście istnieje wiele przypadków wszczepiania implantów po latach.
Czy leczenie implantologiczne jest bezpieczne?
Tak, jest bezpieczne. Odsetek powodzeń w implantacji sięga 98%. Tylko w nielicznych przypadkach nie dochodzi do zrostu na linii implant-kość i taki implant trzeba usunąć. Na szczęście po okresie gojenia można go zastąpić nowym.
Jakie braki można uzupełnić za pomocą implantu?
Wszystkie, począwszy od jednego zęba przez grupę zębów, aż do uzupełnienia całkowitych braków zębowych. Implanty mogą być doskonałym filarem dla uzupełnień stałych, takich jak korony i mosty, oraz elementem stabilizującym protezy wyjmowane.
Jak długo wytrzymują implanty?
Implanty z założenia są wszczepiane na całe życie. Trzeba jednak pamiętać, że człowiek to organizm żywy i stale podlega zmianom. Na trwałość implantów mają wpływ między innymi: ogólny stan zdrowia, stan innych zębów, higiena jamy ustnej. Bakterie z nieusuwanej płytki nazębnej może doprowadzić do powstania w obrębie implantów stanu zapalnego dziąsła (periimplantitis). Płytka bakteryjna może spowodować chroniczne zapalenie, które z kolei doprowadzi do zaniku kości i utraty implantu. By tego uniknąć warto kontrolować i czyścić implanty w gabinecie dentystycznym. Stosowne wizyty powinny się odbywać 2 razy w roku.
Ile kosztuje leczenie implantologiczne?
Koszt leczenia w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie. Zależy przede wszystkim od typu implantu oraz materiałów wykorzystanych do wykonania koron czy protez. Podczas pierwszej wizyty lekarz przedstawi czas oraz koszty leczenia implantologicznego.
Jak dbać o implanty?
O implanty dba się tak jak o własne zęby – czyści w identyczny sposób, używa takich samych środków. Wskazane jest stosowanie irygatorów. Implanty, podobnie jak własne zęby, wymagają regularnych wizyt kontrolnych w czasie wskazanym przez lekarza prowadzącego leczenie.
Czy posiadając implanty, mogę wykonać rezonans magnetyczny i tomografię komputerową?
Tak, obecność implantów nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania tych badań.
Czy mając implanty, będę „piszczeć” w bramkach na lotnisku?
Jest to bardzo często zadawane pytanie. Nie, bramki zachowają tajemnicę i nie dadzą znać.
Armii Krajowej 59/5, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 79 13, kom. +48 512 178 714
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego